Aktuální zprávy

Firma Henkel ocenila chomutovský projekt, děti získaly 200.000 korun

21.4.2009 Tisková zpráva
C h o m u t o v - Společnost Henkel vyhlásila v České republice v souvislosti se sponzoringem letošního hokejového šampionátu charitativní projekt „I málo znamená hodně“. Vyjadřuje jím podporu hodnot, kterých si sama velmi cení - fair play a týmové spolupráce. Firma vyzvala české dětské hokejové kluby, aby přišly s nápadem co nejlepšího využití 200 000 korun k podpoře těchto hodnot u malých hráčů. Částka 200 000 korun bude výtěžkem z marketingové aktivity Čistá hra, na které spolupracuje firma Henkel se značkami Albert a Hypernova. Jako nejlepší byl oceněn projekt Klubu ledního hokeje z Chomutova.

Na výzvu společnosti Henkel zareagovala maminka Jakuba Lauka, který hraje hokej za chomutovskou 4. třídu a napsala několik stránek o tom, jak by bylo možné toto soutěžní téma zapracovat do celoročního plánu dětské hokejové třídy. Její projekt u vyhlašovatele soutěže uspěl nejlépe, jako jediný byl oceněn a získal pro tuto třídu opravdu celých 200.000,- Kč!

V odborné porotě zasedli zástupci společností Albert a Hypernova a hokejový tým manažer Jan Limport. Hlavními kritérii hodnocení byla smysluplnost využití částky a přínos pro týmovou  a „čistou“ hru. „Projekt chomutovského klubu jsme vybrali, protože v sobě kloubí cílenou podporu fair play u dětí, vzdělávání trenérů, a také posílení pozitivních vazeb dětí s rodiči,“ vysvětluje Lidija Erlebachová, manažerka komunikace Henkel ČR. „Jde také o nejlépe zpracovaný návrh projektu, ve kterém je vidět zájem o projekt a tuto tématiku jako takovou,“ dodává Erlebachová.

„Za vedení KLH Chomutov bych tímto chtěl velice poděkovat paní Miluši Laukové, která celý projekt vypracovala a má největší zásluhu na získaní finančních prostředků. Věříme, že i díky tomuto projektu bude v mladých hokejistech zakořeněn smysl pro fair-play nejen při hokejovém zápolení, ale i v životě samotném,“ řekl marketingový manažer KLH Chomutov David Dinda.

Částka 200 000 korun bude výtěžkem z marketingové aktivity Čistá hra, na které spolupracuje firma Henkel se značkami Albert a Hypernova. Z prodeje každého šestikilového balení pracího prostředku Persil v těchto prodejnách putuje 5 korun českých právě na konto projektu. „Aktivita Čistá hra je nám blízká především podporou zdravého životního stylu malých sportovců a koresponduje tak s naším charitativním projektem Zdravá pětka zaměřeným na správnou výživu dětí,“ komentoval spolupráci Petr Chadraba, CR manažer značek Albert a Hypernova.

Fotografie z předávání šeku najdete ve FOTOARCHÍVU nebo prostřednictvím tohoto odkazu.

V minulých dnech jela celá hokejová třída do Prahy, kde byl klukům slavnostně předán šek na tuto výhru. Díky tomuto projektu teď mohou chlapci například jet na týdenní letní soustředění. Kromě toho je součástí projektu také celoroční soutěž „O nejférovějšího hráče“. V celé sezóně budou prioritní motivační tréninkové aktivity zaměřené na fair play a týmovou spolupráci. Určitě své místo v celém projektu bude mít tzv. metodický workshop, který je určen pro všechny členy realizačních týmů hokejových tříd našeho klubu. Součástí projektu bude také možnost srovnávání výkonnosti oddílů při přátelských utkáních a uspořádání hokejového turnaje na našem ledě. Díky získaným prostředkům také mají kluci možnost zúčastnit se společně s rodiči i jiných mimohokejových aktivit v průběhu roku, což je dalším z motivačních prostředků podporujících upevnění kolektivu a vztahů mezi malými hokejisty.

Věřme, že se projekt podaří s úspěchem zrealizovat a že bude možno na konci sezóny říct, že byl splněn cíl, který projekt vytyčil – mít z kluků třídu hokejistů, kteří budou hrát a vystupovat jako jednotný tým, budou schopni si navzájem pomáhat nejen ve hře, ale i mimo led, být týmem kamarádů, kteří ví, co znamená čistá hra a budou umět zásady fair play vědomě uplatňovat a prosazovat.